logo

बागमती प्रदेश सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वन निर्देशनालय

डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुर

हेटौडा, मकवानपुर

logo
हाईलाईटहरू
✓ ब्यवसायिक रुपमा वन्यजन्तु पालन तथा प्रजनन् सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना ✓ सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको २०८० माघ देखि २०८० चैत्र मसान्त सम्म को विवरण ✓ सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको २०८० कार्त्तिक देखि २०८० पौष मसान्त सम्म को विवरण ✓ सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको २०८० श्रावण देखि २०८० आश्विन मसान्त सम्म को विवरण ✓ राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम ०८०/०८१
कार्यालय प्रमुख
राकेश प्रसाद चन्द्रबंशी
डिभिजनल वन अधिकृत
सम्पर्क : 9855067993
dfomakawanpur@gmail.com
सूचना अधिकारी
दिपक अधिकारी
वन अधिकृत
सम्पर्क : 9855068994
adhikari.dipak1983@gmail.com