logo

बागमती प्रदेश सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वन निर्देशनालय

डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुर

हेटौडा, मकवानपुर

logo
क्र. सं शिर्षक प्रकाशित मिति कार्य
1 ध्यानाकर्षण 13 May 2024
2 सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको २०८० माघ देखि २०८० चैत्र मसान्त सम्म को विवरण 22 Apr 2024
3 सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको २०८० कार्त्तिक देखि २०८० पौष मसान्त सम्म को विवरण 22 Jan 2024
4 सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको २०८० श्रावण देखि २०८० आश्विन मसान्त सम्म को विवरण 27 Oct 2023
5 सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको २०७९ चैत्र देखि २०८० आषाढ मसान्त सम्म तथा आ व २०७९।०८० को विवरण 31 Jul 2023
6 बाँसको कटिङ्ग बिरुवा खरिद सम्बन्धी सूचना 12 Jun 2023
7 क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना 26 May 2023
8 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 19 May 2023