बिहिबार, २९ कार्तिक २०७५     (Thrusday, 15 Nov 2018)      : :            English | नेपाली
नेपाल सरकार
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय

वन विभाग

जिल्ला वन कार्यालय

हेटाैंडा, मकवानपुर
  मुख्य सन्देश  
आईतबार, २७ साउन २०७५ : डढेलोबाट वनलाई जोगाऔं
बिहिबार, १५ चैत्र २०७४ : CF monitoring
मंगलबार, १९ असार २०७५ : बेरुजु सम्बन्धि सूचना

निजी तथा धार्मिक वन सम्बन्धि विवरण

निजी वन दर्ता संख्या..................... २२१ वटा

धार्मिक वन दर्ता संख्या................ १०७.७४ हे.

धार्मिक वन दर्ता संख्या......................... ५

क्षेत्रफल...................................... २७.३३ हे.

1533716352१११.png

Prahlad Prasad Dhital

(District Forest Officer)
See More