सोमबार, ३२ असार २०७५     (Monday, 16 Jul 2018)      : :            English | नेपाली
नेपाल सरकार
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय

वन विभाग

जिल्ला वन कार्यालय

हेटाैंडा, मकवानपुर
  मुख्य सन्देश  
बुधबार, १४ चैत्र २०७४ : डढेलोबाट वनलाई जोगाऔं
बिहिबार, १५ चैत्र २०७४ : CF monitoring
मंगलबार, १९ असार २०७५ : बेरुजु सम्बन्धि सूचना

सामुदायिक वन सम्बन्धि विवरण

Download

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा सा.व.दर्ता संख्या ..................५ वटा
सा.व.उ.स. दर्ता (२०७०/०७१ सम्म)..... ३९७
सा.व.दर्ता सं. (२०७०/०७१ सम्म).......  ३९२
हस्तान्तरित वनको क्षेत्रफल.......७०९३८.८४  हे
लाभान्वित घरधुरी ...........................६५१३३
लाभान्वित जनसंख्या (अनुमानित) .....३९००००
प्रति सा.व.को औषत क्षेत्रफल .......१८०.९६ हे.
प्रति उ. समूहको औषत घरधुरी.............. १६६
प्रति घरधुरी सा.व.को क्षेत्र(औषत)..... १.०९ हे.
सा.व.हस्तान्तरण शुरुवात... २०४७/०४८ देखि
सबै भन्दा पहिला सा.व.हस्तान्तरण भएको सा.व. चुच्चेखोला सा.व.समूह, हे.न.पा.– ०४७/११/१५ मा
सबै भन्दा ठूलो सा.व.(क्षेत्रफलको हिसाबले) करुणाभूमि सामुदायिक वन दामन............९८८
सबै भन्दा सानोे सा.व.(क्षेत्रफलको हिसाबले) शंकरदीप सामुदायिक वन पालुङ............०.६५ हे.
सबैभन्दा बढी घरधुरी भएको सा.व.उ.समूह पिप्पले पोखरा, हे.न.५....................................१३५२
सबै भन्दा ठूलो महिला सा.व. (क्षेत्रफलको हिसाबले) जरुङशक्ति (म.) सा.व.हाडीखोला...........२०३.० हे.
सा.व.उ.स.गठन हुन नसकेको गा.वि.स. सिस्नेरी