शनिबार, ०६ माघ २०७४     (Saturday, 20 Jan 2018)      : :            English | नेपाली
नेपाल सरकार
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय

वन विभाग

जिल्ला वन कार्यालय

हेटाैंडा, मकवानपुर
  मुख्य सन्देश  

तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिबेदन पठाइएको

                            मितिः–२०७३÷०४÷०४ 


विषयः–तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको सम्वन्धमा ।


श्री वनविभाग,
योजनातथाअनुगमनमहाशाखा, ववरमहल, काठमाण्डौं ।

प्रस्तुतविषयमा यस कार्यालयको आ.व.२०७२÷२०७३ को तपसिल वमोजिमको कार्यक्रमहरुको तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगतिप्रतिवेदन यसैसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा सादर अनुरोध छ । 

प्रतिबेदनको पुरा अंशको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस 

 

1424079208dg.jpg

राजेन्द्र न्यौपाने

(जिल्ला वन अधिकृत)
See More

भौगोलिक अवस्था तथा वनावट

जिल्लाको कूल क्षेत्रफल २,४४,४५७ हेक्टर रहेको छ । यस जिल्लाको कूल क्षेत्रफल मध्ये भू–धरातलिय दृष्टिकोणले हेर्दा सिवालिक (चुरे पर्वत श्रृंखला) ले ५५ प्रतिशत भू–भाग ढाकेको छ भने मध्य... ​

See More