बिहिबार, ०५ भाद्र २०७६     (Thrusday, 22 Aug 2019)      : :            English | नेपाली
नेपाल सरकार
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय

वन विभाग

डिभिजन वन कार्यालयालय

हेटाैंडा, मकवानपुर
  मुख्य सन्देश  
आईतबार, २७ साउन २०७५ : डढेलोबाट वनलाई जोगाऔं
बिहिबार, १५ चैत्र २०७४ : CF monitoring
मंगलबार, १९ असार २०७५ : बेरुजु सम्बन्धि सूचना

बेरुजु सम्बन्धि

 

Download

यस जिल्ला वन कार्यालयबाट विभिन्न आर्थिक वर्षहरुमा आ.ले.प तथा म.ले.प बाट बेरुजु औंल्याइएको र सो बेरुजु रकम दाखिला गरी बेरुजु फर्छौट गर्न भनि सम्बन्धि व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरुलाई पटक –पटक ताकेता गरी फर्छौट गर्न आग्रह गरिएता पनि हाल सम्म बेरुजु रकम दाखिला नभएका व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरुले समयमा नै रकम दाखिला गरी  ७ दिन भित्र बेरुजु दाखिला गर्न यो सुचना प्रकाशित गरीएको छ । अन्यथा नियमानुसार असुल उपर भईजाने व्यहोरा अनुरोध छ ।

      

 

 

l;=g+

पद, नाम

कार्यरत कार्यालय

स्थायी घर ठेगाना

मो.नं.

बेरुजु रकम

कैफियत

 

कर्मचारी÷पदाधिकारीहरु

 

 

 

 

 

स.व.अ.श्री बालकिशोर सिंह

जि.व.का. रौतहट

 

९८४५७०५७४३

२४,२९९।०५

आ.व. ०६७÷६८ राशन खर्च

स.व.अ.श्री महेन्द्र प्र.जयसवाल

जि.व.का. रौतहट

 

९८४५०२२९८६

२४,३९९।०५

  ̎     ̎        ̎     ̎ 

त.स.व.अ.श्री वशिष्टनारायण मिश्र

अवकाश प्राप्त           (जि.व.का.धनुषा)

जनकपुर उ.म.न.पा. ४, विश्वकर्मा चौक, जनकपुर

 

२,४५०।००

 ०७०÷ ७१ को   ढुवानि कर

त.स.व.अ.श्री बैद्यनाथलाल दास

अवकाश प्राप्त

हे.उ.म.न.पा.–२, मकवानपुर

९८४५४८६१९३

५,१३२।६०

आ.व. ०६४÷६५ को प्रा.ग्रेड र राशन खर्च

त.स.व.अ.श्री  प्रकाशचन्द्र नेपाल

अवकाश प्राप्त

हे.उ.म.न.पा.–४, मकवानपुर

 

२,२४२।८०

   ̎                  ̎

स.व.अ.श्री  कृष्ण ब. नेपाली

 

 

९८४५०३२२७९

२,३४२।८०

   ̎                  ̎

त.स.व.अ.श्री  ध्रुवकुमार गिरी

अवकाश प्राप्त

 

मो.नं.

२,३४२।८०

   ̎                  ̎

स.व.अ.श्री  मो. निजाम अख्तर

जि.व.का. संखुवासभा

 

 

२,३४२।८०

   ̎                  ̎

स.व.अ.श्री  सुरेश भगत

जि.व.का.बारा

 

 

१,३७२।८०

   ̎                  ̎

१०

त.स.व.अ. बद्रिलाल श्रेष्ठ

 

 

 

२,१९०।६०

   ̎                  ̎

११

स.व.अ. सरयुग प्र. चौरसिया

 

 

 

२,१९०।६०

   ̎                  ̎

१२

त.स.व.र.कृष्णहरि प्रजा

अवकाश प्राप्त

मकवानपुर

 

२,१९०।६०

   ̎                  ̎

१३

त.का.स. अनोद कुमार लामा

अवकाश प्राप्त

मकवानपुर

 

३,४७१।००

   ̎                  ̎

 

संघ संस्था÷व्यवसायिक फर्महरु÷अन्य

 

 

 

३,१५०।००

 आ.व.०६५।६६ अबकाश पश्चात् ११ दिनको तलव भु.

प्रतिक्षा निर्माण सेवा

हेटौंडा, मकवानपुर

 

 

 

 

हेडम्बा कन्स्ट््रक्शन

हेटौंडा, मकवानपुर

 

 

७८,७७७।००

आ.व. ०७२÷७३ कर समायोजन वेगर धरौटी फिर्ता

हेडम्बा कन्स्ट््रक्शन

हेटौंडा, मकवानपुर

 

 

९६,२७६।००

आ.व. ०७१÷७२ बढी रकम भू.

1559288276Imanath Paudel.jpg

इमनाथ पौड्याल

(डिभिजनल बन अधिकृत )
See More