बिहिबार, ०८ चैत्र २०७४     (Thrusday, 22 Mar 2018)      : :            English | नेपाली
नेपाल सरकार
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय

वन विभाग

जिल्ला वन कार्यालय

हेटाैंडा, मकवानपुर
  मुख्य सन्देश  

वैन पैदावरमा अाधारित उद्याेग

मकवानपुर जिल्लामा वन पैदावारहरुलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने उद्योग धन्दाको संख्या प्रशस्त रहेको छ । जिल्लामा काष्ठ पैदावारमा आधारित सःमिल र फर्निचर गरी ११७ वटा उद्योग र १–१ वटा काठ सिजनिङ्ग गर्ने उद्योग र नेमोपार्केट उद्योग समेत रहेका छन् । यस्तै गैह्र काष्ठ वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरुमा वाँस र वेत उद्योग– १ वटा, र सामुदायीक वन समुहद्वार सञ्चालीत अल्लोको रेशावाट कपडा वुन्ने उद्यम, नेपाली हातेकागज उद्यम समेत रहेका छन् । यी उद्योगहरुलाई आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्तिको मुख्य श्रोत सामुदायिक वन भएता पनि सरकारी वन तथा निजीबाट प्राप्त वन पैदावारहरु पनि केहि मात्रामा प्रयोग हुने गरेका छन् । 

1424079208dg.jpg

राजेन्द्र न्यौपाने

(जिल्ला वन अधिकृत)
See More

भौगोलिक अवस्था तथा वनावट

जिल्लाको कूल क्षेत्रफल २,४४,४५७ हेक्टर रहेको छ । यस जिल्लाको कूल क्षेत्रफल मध्ये भू–धरातलिय दृष्टिकोणले हेर्दा सिवालिक (चुरे पर्वत श्रृंखला) ले ५५ प्रतिशत भू–भाग ढाकेको छ भने मध्य... ​

See More