सोमबार, 13 असार 2079     (Monday, 27 Jun 2022)      : :            English | नेपाली
नेपाल सरकार
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय

वन विभाग

डिभिजन वन कार्यालयालय

हेटाैंडा, मकवानपुर
  मुख्य सन्देश  
आईतबार, 29 मंसिर 2076 : डढेलोबाट वनलाई जोगाऔं
बुधबार, 02 पुष 2076 : सामुदायिक वन अनुगमन
मंगलबार, 19 असार 2075 : बेरुजु सम्बन्धि सूचना

जनसंख्या

२०६८ सालको जनगणना अनुसार यस जिल्लाको कूल जनसंख्या ४२०४७७ रहेको छ । जसमध्ये महिलाहरु ५०.८५ प्रतिशत रहेका छन । २०६८ सालको जनगणाको अनुसार जिल्लाको जनसंख्या सम्वन्धिे विवरण निम्नानुशार छ :

 

                                  तालिका नं.१ जनसंख्या विवरणः

क्र.सं.  विवरण  परिमाण
१  कूल जनसंख्या  ४२०४७०.००
२  पुरुष २०६६८४.००
महिला २१३७९३.००
४    पुरुष महिला अनुपात   ०.९७
५  घरधुरी संख्याः ८६१२७.००
६   परिवार संख्याः ४.८८
जनसंख्या वृध्दीदर ०.६९
८     जनघनत्व (प्रती कि.मी.) १७३
९   शहरी जनसंख्या  २० प्रतिशत (हे.न.पा ८५६५३)

      
       
     

जातीगत जनसंख्या वितरण :


मकवानपुर जिल्ला वहुजातीय र वहुभाषीक जातजातीहरुको वसोवास भएको जिल्ला हो । कूल जनसंख्याको ३० प्रतिशत क्षेत्री वाहुन र नेवारहरु छन भने ७० प्रतिशत भन्दा वढी जनजातीहरुको वाहुल्यता रहेको छ । जिल्लामा जातीगत हिसावमा जनसंख्याको वितरण निम्नानुसार देखिन्छ ।

                                       तालिका नं.२ जातजाती जनसंख्या विवरणः

    क्र.सं.   जाती      जनसंख्या प्रतिशत
१  तामाङ ४७.८२
२  व्राह्मण   १४.९
क्षेत्री  १०.७१
नेवार  ६.२१
चेपाग ४.५७
मगर   ४.५१
७  कामी   २.८८
राई  १.९०
९    दमाई ०.८३
१०  माझी ०.७६
११   अन्य ५.७३
  जम्मा  १००.००


      
 
     

1559288276Imanath Paudel.jpg

इमनाथ पौड्याल

(डिभिजनल बन अधिकृत )
See More