मंगलबार, ११ बैशाष २०७५     (Tuesday, 24 Apr 2018)      : :            English | नेपाली
नेपाल सरकार
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय

वन विभाग

जिल्ला वन कार्यालय

हेटाैंडा, मकवानपुर
  मुख्य सन्देश  
बुधबार, १४ चैत्र २०७४ : डढेलोबाट वनलाई जोगाऔं
बिहिबार, १५ चैत्र २०७४ : CF monitoring

सुचना

जनसंख्या

२०६८ सालको जनगणना अनुसार यस जिल्लाको कूल जनसंख्या ४२०४७७ रहेको छ । जसमध्ये महिलाहरु ५०.८५ प्रतिशत रहेका छन । २०६८ सालको जनगणाको अनुसार जिल्लाको जनसंख्या सम्वन्धिे विवरण निम्नानुशार छ :

 

                                  तालिका नं.१ जनसंख्या विवरणः

क्र.सं.  विवरण  परिमाण
१  कूल जनसंख्या  ४२०४७०.००
२  पुरुष २०६६८४.००
महिला २१३७९३.००
४    पुरुष महिला अनुपात   ०.९७
५  घरधुरी संख्याः ८६१२७.००
६   परिवार संख्याः ४.८८
जनसंख्या वृध्दीदर ०.६९
८     जनघनत्व (प्रती कि.मी.) १७३
९   शहरी जनसंख्या  २० प्रतिशत (हे.न.पा ८५६५३)

      
       
     

जातीगत जनसंख्या वितरण :


मकवानपुर जिल्ला वहुजातीय र वहुभाषीक जातजातीहरुको वसोवास भएको जिल्ला हो । कूल जनसंख्याको ३० प्रतिशत क्षेत्री वाहुन र नेवारहरु छन भने ७० प्रतिशत भन्दा वढी जनजातीहरुको वाहुल्यता रहेको छ । जिल्लामा जातीगत हिसावमा जनसंख्याको वितरण निम्नानुसार देखिन्छ ।

                                       तालिका नं.२ जातजाती जनसंख्या विवरणः

    क्र.सं.   जाती      जनसंख्या प्रतिशत
१  तामाङ ४७.८२
२  व्राह्मण   १४.९
क्षेत्री  १०.७१
नेवार  ६.२१
चेपाग ४.५७
मगर   ४.५१
७  कामी   २.८८
राई  १.९०
९    दमाई ०.८३
१०  माझी ०.७६
११   अन्य ५.७३
  जम्मा  १००.००


      
 
     

1522218158dfo.jpg

प्रल्हाद प्रसाद धिताल

(जिल्ला वन अधिकृत)
See More
1522218223bsl.jpg

विशाल भट्टराई

(सुचना अधिकारी)
See More

भौगोलिक अवस्था तथा वनावट

जिल्लाको कूल क्षेत्रफल २,४४,४५७ हेक्टर रहेको छ । यस जिल्लाको कूल क्षेत्रफल मध्ये भू–धरातलिय दृष्टिकोणले हेर्दा सिवालिक (चुरे पर्वत श्रृंखला) ले ५५ प्रतिशत भू–भाग ढाकेको छ भने मध्य... ​

See More