बिहिबार, ०५ बैशाष २०७६     (Thrusday, 18 Apr 2019)      : :            English | नेपाली
नेपाल सरकार
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय

वन विभाग

जिल्ला वन कार्यालय

हेटाैंडा, मकवानपुर
  मुख्य सन्देश  
आईतबार, २७ साउन २०७५ : डढेलोबाट वनलाई जोगाऔं
बिहिबार, १५ चैत्र २०७४ : CF monitoring
मंगलबार, १९ असार २०७५ : बेरुजु सम्बन्धि सूचना

CF monitoring

प्रकाशित मिति: बिहिबार, १५ चैत्र २०७४ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: बिहिबार, १५ चैत्र २०७४

We like to request to all the Dfo Staff for alerting with in this period for controlling the forest fire and forest management effectively 

1533716352१११.png

Prahlad Prasad Dhital

(District Forest Officer)
See More